Triển lãm
Call us on
+86-021-51085580-209
If you have any questions, please contact us
GO >>
Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Phổ biến các hóa chất, lưu trữ và quản lý

Source:

Các phòng thí nghiệm bằng cách sử dụng một loạt các chất phản ứng, ngoại trừ hàng ngày sử dụng, nhưng cũng cần để lưu trữ một số hóa chất. Hầu hết các chất hóa học có một độc tính nhất định, một số hàng hóa nguy hiểm dễ cháy và nổ và do đó phải hiểu bản chất của các hóa chất phổ biến, và các phương pháp lưu trữ. Một số lượng lớn các hóa chất nên được chứa trong một phòng lưu trữ, Giữ bằng tay. Phòng lưu trữ nên là một phòng hướng về phía bắc, tránh ánh nắng mặt trời và tinh khiết ở nhiệt độ phòng quá trình biến chất nhìn đầu tiên. Phòng nên khô và thoáng, mở lửa đều bị nghiêm cấm. Chất nguy hại phải được quản lý theo sở an ninh khu vực nhà nước.

Danh mục sản phẩm
To learn more, please click into each category ...
Bản quyền © Shanghai POUSTO điện tử kỹ thuật Co., Ltd. Tất cả các quyền.